RHYTHMIC MARTIAL ARTSGERAK KESUMA

RMA merupakan sebuah pergerakan yang berunsurkan seni beladiri yang dilakukan dengan iringan muzik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Pergerakan ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu gerak bebas dan beberapa pergerakan wajib yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur dan mesti dilakukan dalam masa 3 minit. Penyertaan ini melibatkan 10 orang peserta dengan setiap pasukan mengikut syarat dan peraturan pertandingan yang ditetapkan oleh pihak penganjur.SISTEM PENILAIAN MARKAH
Penilaian markah diambil kira berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: